Anton Wijfjes - Commandogroep - 1e Compagnie - 2e Bataljon - 10e Regiment Infanterie


De bronnen waarop het onderstaande verslag gebaseerd is vindt u terug onder de secties
'Documenten', 'Verslagen', '10 RI', 'Boekenlijst' en 'Links' op deze pagina.
28 augustus 1939 - Mobilisatie

Anton Wijfjes is 31 jaar oud, kruidenier van beroep en heeft samen met zijn vrouw een eigen zaak in Haarlem. Zij hebben een zoon van 2 ˝ jaar en nummer twee is op komst.

Op maandag 28 augustus 1939 wordt door de Nederlandse regering de algemene mobilisatie uitgeroepen. De lichtingen van 1924 tot en met 1939 moeten zich melden bij hun onderdeel dat staat aangegeven in het zakboekje. Anton Wijfjes is van lichting 1928 en hij moet hij zich melden bij het mobilisatiecentrum Haarlem van het 10e Regiment Infanterie in de R.K.Huishoudschool aan het Sophiaplein.

Bij aankomst krijgt hij te horen dat hij wordt ingedeeld als dienstplichtig soldaat bij de Commandogroep - 1e Compagnie - 2e Bataljon als administrateur.
Het 1e compagnie staat onder commando van de reserve kapitein F.J.J.M. Bonarius.

Als administrateur moet hij onder andere de fourier, Hans Veurman, bijstaan met het verstrekken van de uitrustingstukken aan de manschappen en verricht hij administratieve werkzaamheden voor de compagnie.

In de nacht van 31 augustus op 1 september wordt het 10e Regiment Infanterie per trein vervoerd naar Amersfoort waar het in de vroege ochtenduren arriveert. Vervolgens gaan zij te voet naar Woudenberg om daar te overnachten. Zaterdag 2 september gaat het verder naar hun eindbestemming “de Grebbelinie” bij de plaatsen Ederveen, Veenendaal en De Klomp.


Bij aankomst worden zij ondergebracht bij inwoners, in scholen, stallen en schuren. De manschappen richten in deze ruimtes dagverblijven en slaapruimtes in voor langdurig verblijf. De Commandogroep van 1-2-10 RI wordt ingekwartierd bij smederij Hendriks aan de Hoofdstraat in Ederveen.


Mobilisatie - Commandogroep 1-2-10 RI - Ederveen
Anton Wijfjes, achterste rij links. (Foto: Theo Dusseldorp )


Lees verder op de volgende pagina