Restant terugtocht 10 RI op 13 en 14 mei

Verschillende onderdelen van 10 RI hebben niet de voorgeschreven marsweg gevolgd. Van de 10e compagnie Mortieren zijn commandant ( luitenant Blindenbach ) en een sectie over Utrecht naar Houten getrokken., de andere secties kwamen echter langs de opgegeven marsweg aan.
Van de 10e batterij 6 veld ( commandant luitenant Gelderman ) was een sectie bij de voorposten ingedeeld, waar de stukken waren onbruikbaar gemaakt. De bediening werd met II - 10 RI onderweg overvallen. Van de andere in de Hoofdweerstandsstrook geplaatste sectie heeft de batterijcommandant de stukken onbruikbaar gemaakt, waarna hij met zijn personeel naar Utrecht vertrok.
De in de aanhef genoemde delen van 10 RI ( en tevens die van I en II - 4RA en II - 8 RA, dit gaat om artillerie-regimenten ) kwamen te Houten aan, terwijl de bewoners waren geevacueerd. De vermoeide troep werd ondergebracht en de commandant - 10 RI ( overste vd Briel ) meende, op grond van de desbetreffende mededeling in het bevel van de Divisiecommandant ( kolonel Barbas van de 2e Divisie, waartoe 10 RI behoorde ) , dat hij voldoende beveiligd was door de vanwege de Commandant Veldleger ( luitenant - generaal Van Voorst tot Voorst ) geplaatste achterhoede-detachementen.
Te 3.45 ontving hij bevel van de commandant IIe Divisie ( kolonel Barbas ) om met zijn regiment, over Jutphaas marcherende, het Merwedekanaal te gaan bezetten tussen Jutphaas (inbegrepen ) en Huis de Geer.
Hoewel de commandant 10 - RI te Houten niets van II - 10 RI had gezien, gaf hij zijn bevelen voor de bezetting van het Merwedekanaal, alsof dit bataljon er wel was; bovendien nam hij in zijn bevel Jutphaas zelf niet op, terwijl dit volgens het divisiebevel wel in zijn vak lag.

Volgens zijn bevel moesten van rechts naar links stelling nemen:

I - 10 RI, versterkt met een sectie Mortieren en de batterij 6 veld ( deze batterij zou niet verschijnen ), met de rechtervleugel bij Tol, daarnaast II - 10 RI ( zou evenmin verschijnen ), versterkt met een sectie Mortieren, daarnaast III - 10 RI, versterkt met een sectie Mortieren, de bataljons resp. met een frontbreedte van 500, 300 en 400 meter, terwijl de commandant van de 10e compagnie PAG ( kapitein Gerritsen ) opdracht kreeg de bescherming tegen vechtwagens te regelen.

Dit bevel hield dus geenszins rekening met de werkelijk aangekomen troepen. Nog voordat het regiment afmarcheerde kwam de Chef van de Staf van commandant IIe Divisie (ritmeester Tielens ) mededelen dat Houten onvoldoende was beveiligd en de opdracht geven, dat 10 RI en de artillerie onmiddellijk moesten afmarcheren en niet het Merwedekanaal, doch een meer oostelijk gelegen frontlijn moesten bezetten.
De commandant van 10 RI liet daarna onmiddellijk de kunstwegen door PAG afsluiten en regelde de afmars uit Houten.
In Jutphaas vond hij de commandant van III - 25 RI, wiens bataljon daar kort te voren had stelling genomen. Deze majoor kon slechts onvoldoende inlichtingen geven en zijn bataljon moest na aflossing door 10 RI weer vertrekken naar Utrecht.
Met behulp van een wandelkaart, die in een Hotel werd aangetroffen, gaf de commandant van 10 RI bevel aan de commandanten van I en III - 10 RI ( de majoors Knol en Visser ) voor het bezetten van de frontlijn. Op het acces ( droog gebleven plaats in de inundatie ) Jutphaas werd I - 10 RI, versterkt met de 10e compagnie Mortieren ( min een sectie ) en de 10e compagnie PAG geplaatst.
Waar III - 10 RI ( bestaande uit een compagnie en 2 secties ) werd geplaatst, is niet zeker; vermoedelijk bleef dit bataljon achter het Merwedekanaal.
I - 10 RI heeft zijn opstelling ingenomen met een compagnie op de Batterij aan de Overeindsche Weg ( onderdeel van het Oostfront van de Vesting Holland ), een compagnie aan het nieuwe kanaal naar Vreeswijk, een sectie op Fort Jutphaas ( ook deel uitmakend van het Oostfront van de Vesting Holland ) en een sectie aan het Merwedekanaal, de zware mitrailleurs verdeeld, de mortieren achter het kanaal naar Vreeswijk, de commandopost van de bataljonscommandant ( majoor Knol ) ver achter de rechtervleugel aan het Merwedekanaal.

Terug naar 10 RI