Vak 10 RI ( 12 mei )

Gedurende de nacht ( van 11 op 12 mei ) werden de voorposten door artillerie bevuurd. Te 5.30 in de morgen ging de vijand met steun van artillerievuur over tot de aanval op de voorposten ( II - 10 RI ) ter weerszijden van de kunstweg en spoorweg Ede - De Klomp. Als gevolg van de beschieting werden de telefoonverbindingen van de voorpostencommandant ( majoor Claessen ) met de commandant 10 RI ( overste vd Briel ) en met zijn 3 vakcommandanten, die in de nacht waren hersteld, verstoord.

Onder de zware druk van de aanval vloeiden de voorposten terug en slechts in het middenvak kon de bataljonscommandant ( Claessen ) nog een klein gedeelte opvangen. De door ongeveer 40 man verdedigde commandopost van de bataljonscommandant kwam zelf onder druk te staan en, niet in staat, op het uitgestrekte front de troep weer in hand te krijgen, trok de bataljonscommandant te ongeveer 10.00 eveneens op de hoofdweerstandsstrook terug, waar hij verbinding opnam met de commandant van 10 RI ( vd Briel ). Deze gaf hem echter bevel de voorpostenstrook onmiddellijk weer te doen bezetten.

Van de voorposten was een deel langs de voorposten van 22 RI ( gelegerd ten noorden van 10 RI ) naar Renswoude getrokken en in handen van de Duitsers gevallen. Een ander deel was bij 10 RI in de hoofdweerstandsstrook terecht gekomen en werd weer door de bataljonscommandanten aldaar ( van het 1e en 3e bataljon ) teruggezonden. Geleidelijk aan werden de opstellingen weer bezet, doch met een verlies van ongeveer 100 man aan doden, gewonden en vermisten, terwijl 3 zware mitrailleurs en 7 lichte mitrailleurs waren vernield en de bediening van een stuk 6 veld door een voltreffer buiten gevecht was gesteld.

De commandant 10 RI ( vd Briel ) zond later op de dag een sectie tirailleurs ( infanteristen ), enige lichte mitrailleurs en bedienig voor het stuk 6 veld ter aanvulling en 's avonds waren de verbindingen hersteld en was het vertrouwen bij de mannen teruggekeerd. Om 22.45 gaf I - 4 RA opnieuw een afsluitingsvuur voor de voorposten af.

De Duitsers zijn niet in de voorpostenstrook doorgedrongen en het is lange tijd onduidelijk geweest waarom dat niet is geschied. Uit Duitse gegevens ( het dagboek van de 207e Infanterie Divisie is later gebleken dat de aanval is afgebroken voordat de Nederlandse militairen in hun opstellingen terugkeerden. De Duitse aanval ( waarbij het 168e Infanterie Regiment was betrokken ) was ingezet op persoonlijk initiatief van de regimentscommandant. Dit strookte niet met de bedoelingen van zijn superieuren, omdat dit regiment tot de Legerkorpsreserve ( de Duitse troepen die de Grebbelinie aanvielen behoorden alle tot het 10e Legerkorps ). Bovendien had de aanval de Duitsers vrij wat verliezen berokkend waaronder 18 gesneuvelden, inclusief een bataljonscommandant.

Op de vleugels van de voorposten was overigens geen aanval uitgevoerd, zodat het terugtrekken daar geen reden had.

Terug naar 10 RI