Vak 10 RI ( 11 mei )

Dit vak was volgt bezet:

Voorpostenstrook II - 10 RI ( behalve de 2e compagnie en 2 secties zware mitrailleurs ), versterkt met een sectie van de 10e batterij 6 veld, verdeeld in rechter-, midden- en linker voorpostenvak.

Hoofdweerstandsstrook

Rechts: III - 10 RI, versterkt met 2 - II - 10 RI, een sectie van 14 MC, een sectie van de 10e compagnie mortieren, een sectie zware mitrailleurs van II - 10 RI, de 3e sectie van de 10e compagnie PAG ( pantserafweer-geschut ) en de 10e batterij 6 veld ( op een stuk na, zie boven).

Links: I - 10 RI, versterkt met een sectie zware mitrailleurs van II - 10 RI, een sectie van 14 MC, 4 zware mitrailleurs van II - 11 RI, de 10e compagnie mortieren ( behalve een sectie ), de 10e comoagnie PAG ( behalve de 3e sectie ) en een gaszoeklichtgroep van II VI.A

Veenendaal viel geheel in het vak van III - 10 RI. De juiste verdeling van de troepenonderdelen over frontlijn, tussenverdediging en stoplijn is niet meer volledig bekend. De cp ( commandopost ). van Commandant - 10 RI bevond zich nabij de kunstweg van station Veenendaal naar de Cuneraweg. Voorpostenstrook.

Te ongeveer 7.00 uur kwam het 4e peloton van E.Paw ( eskadron pantserwagens ) bij De Klomp binnen de voorposten met twee pantserwagens ( de 3e had men in Ede moeten achterlaten , toen deze in een gat was gereden en niet meer gangbaar kon worden gemaakt ). Het doorlaten onder vuur leverde moeilijkheden op, maar slaagde. Naar aanleiding van de verwachting, dat een aanval op Veenendaal waarschijnlijk was, gelastte de Commandant - 10 RI te 8.30 aan commandant - II - 10 RI ( voorposten ) door middel van patrouilles contact met de vijand te zoeken en dat zo lang mogelijk te bewaren. Pas in de namiddag werd het eerste contact verkregen met een vrij sterke vijandelijke afdeling nabij Veldhuizen ( 2 km west van Ede ), terwijl tevens berichten berichten over bezet zijn van Lunteren en Meulunteren werden ontvangen. Voor de 1e compagnie ( 1 - II - 10 RI ) werd daarna een vijandelijke afdeling gesignaleerd nabij het Pakhuis, terwijl de commandant - middenvak de aanwezigheid van een dertigtal Duitsers nabij kilometerpaal 3.7 op de kunstweg Ede - De Klomp meldde, welke vijand, na bevuurd te zijn, terugweek. Te 19.30, nog voor het invallen van de schemering, kwamen de voorposten onder vijandelijke infanterie- en artillerievuur; daarna had, in het bijzonder tegenover het middenvak, een aanval plaats, die krachtig met vuur werd beantwoord. Een voor het middenvak voorbereid artillerievuur werd aangevraagd, dat onmiddellijk goed viel en later werd herhaald. Te ongeveer 21.30 trokken de Duitsers terug. Bij de voorposten was slechts een dode gevallen. Vermoedelijk voerden de Duitsers verkenningen uit, om de juiste plaats van de voorposten vast te stellen en brachten zij de gevechtsaanraking tot stand. Toen men enige tijd later het voorterrein wilde verlichten met behulp van lichtkogels, bleek de verpakking der patronen foutief te zijn, zodat groene vuurpeilen omhoog schoten, wat tot gevolg had dat stormvuur werd ontketend.

Hoofdweerstandsstrook.

Een detachement, sterk 35 tot 40 man, behorend tot de IJsselverdediging, kwam binnen de stelling en werd naar de divisiereserve doorgezonden. De elders heersende geruchten begonnen ook hier hun invloed te doen gelden en de spanning bleek uit het nodeloos hier en daar openen van het vuur. Te ongeveer 20.30 werd op verzoek van de voorpostencommandant door 1 - 4 RA vuur afgegeven voor de voorposten op de kunstweg naar Ede nabij kilometerpaal 3.

Terug naar 10 RI